KONSTELACE

                                 Termíny duálních konstelací:

V Doudlebách nad Orlicí

25.2.

26.2.

19.3.

20.3.

27.4.

28.4.

8.6.

9.6.

Na Štěpánově u Skutče

28.3.

2.5.